Podawanie odczytów wodomierzy

Dane identyfikacyjne

imię i nazwisko / nazwa firmy:

Adres:

Nr telefonu kontaktowego:

E-mail:

Odczyt

Nr odbiorcy:

Nr wodomierza:

Wartość odczytu wodomierza:

w przypadku gdy jest wodomierz ogrodowy

Nr wodomierza ogrodowego:

Wartość odczytu wodomierza ogrodowego:

 

Uwagi:


Copyright © 2010-2012 Meliopoz
projekt i wykonanie: artiworks.pl artiworks.pl