Aktualno?ci

cofnij

27.01.2012 - CHRO? WODOMIERZ!

UWAGA ODBIORCY WODY!

Z uwagi na fal? niskich temperatur w naszym regionie, przypominamy o obowi?zku zabezpieczenia przed skutkami mrozu studzienek wodomierzowych oraz pomieszcze? w których zlokalizowane s? wodomierze.

Z powodu zamarzni?cia instalacji wodomierzom grozi zniszczenie. Prowadzi to w skrajnych przypadkach do zalania pomieszcze? w których si? znajduj?, odci?cia przy??cza i braku wody. Aby tej sytuacji zapobiec nale?y odpowiednio owin?? wodomierz i rury ciep?? tkanin? b?d? mat? izolacyjn?, a do ochrony studzienek wodomierzowych nale?y u?y? np. styropianu. Takie dzia?ania nie s? ani kosztowne, ani czasoch?onne. W przeciwnym razie przewody mog? ulec zniszczeniu, a Pa?stwo zamiast delektowa? si? pi?kn? zimow? aur?, sp?dz? czas na naprawianiu skutków awarii, za które firma MELIOPOZ nie ponosi odpowiedzialno?ci.

 

cofnij

Szybki kontakt

61-361 Pozna?
ul. Staro??cka 18

tel. (61) 878-73-80
tel./fax (61) 653-11-15

e-mail: sekretariat@meliopoz.com.pl

Sonda

Zg?o? awari?!

Zauwa?y?e? awari?? Alarmuj!

Pod tymi numerami telefonów mo?ecie Pa?stwo w ka?dej chwili zg?osi? awari? wodoci?gow? z terenu Gminy Czerwonak.

697-905-021

691-071-300 (Czerwonak)

601-855-554 (Owi?ska)

609-829-200 (Czerwonak)

605-408-672 (Kicin)

502-330-035 (Promnice)

 

Copyright © 2010-2012 Meliopoz
projekt i wykonanie: artiworks.pl artiworks.pl