Odwadnianie korpusu drogowego i kolejowego

Nasza firma przez lata swojej dzia?alno?ci wykona?a takie prace przy budowie dróg jak:

  • Przebudowa kolizji wodoci?gowych przy budowie autostrady A2, odcinek Ko?o - D?bie
  • Wykonanie prefabrykowanych przepustów skrzynkowych pod koron? drogi przy budowie autostrady A2, odcinek D?bie - Emilia
  • Budowa przepustów rurowych przy budowie obwodnicy Wyrzyska
  • Budowa odwodnienia w ramach budowy ul. Bohaterów Westerplatte na odcinku od ul. Leszczy?skiej do ul. Góreckiej w Poznaniu
  • Przebudowa kolizji wodoci?gowych przy budowie autostrady A2 na odcinku Komorniki - Nowy Tomy?l
  • Umocnienia dna rowów i skarp oraz budowa zbiorników retencyjnych przy budowie drogi ekspresowej S-5 i S-10 na odcinku Bydgoszcz - W?ze? Stryszek

 

Oferta nowych us?ug w zakresie kompleksowej budowy odwodnie? liniowych modernizacji i przebudowy szlaków kolejowych:

  • budowa odwodnie? wraz z rozbiórk? podtorza z zastosowaniem dwuspadowego systemu laserowego
  • budowa odwodnie? liniowych otwartych o przekroju trapezowym lub trójk?tnym w warunkach ograniczonej skraji wykonywanych mechanicznie z zastosowaniem pomiaru przy u?yciu dwuspadowego systemu laserowego

 

              trzy.jpg

                    

 

Copyright © 2010-2012 Meliopoz
projekt i wykonanie: artiworks.pl artiworks.pl